Газрын зураг нь 2023-10-02-ноос 2023-10-09 хүртэлх агаарын чанарын мэдээллийг ашигласан.