Газрын зураг нь 2023-05-26-ноос 2023-06-02 хүртэлх агаарын чанарын мэдээллийг ашигласан.