Газрын зураг нь 2023-09-10-ноос 2023-09-17 хүртэлх агаарын чанарын мэдээллийг ашигласан.